FIT TO FLY

Fit to Fly verklaring


De meeste passagiers met bestaande medische condities kunnen zonder problemen vliegen. Echter in sommige gevallen moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen, zoals het invullen van een zgn. ‘Fit to Fly formulier’. Dit formulier dient ingevuld te worden wanneer:

Er twijfel is over de geschiktheid om te reizen als gevolg van een recente ziekte, ziekenhuisopname, letsel of een operatie
U een bestaande onstabielemedische conditie hebt
U medische apparatuur of therapeutische zuurstof aan boord wenst te gebruiken
De meeste medische gevallen zijn eenvoudig, maar sommige hebben individuele beoordeling nodig. In deze gevallen vragen vliegmaatschappijen dat u en uw arts een “Fit to Fly formulier” invullen. Deze kunt onderaan de pagina downloaden en alvast thuis zoveel als mogelijk invullen. Als het formulier volledig is ingevuld stuurt of faxt u deze verklaring naar de medische dienst van de betreffende luchtvaartmaatschappij. De arts van deze maatschappij zal vervolgens zeggen wat er moet gebeuren.

NB. Deze verklaring geldt voor ALLE luchtvaartmaatschappijen! Toestemming door de maatschappij dient te worden verleend 48 uur vóór vertrek.

Vliegmaatschappijen/luchtvaartmaatschappijen hanteren de volgende contra-indicaties voor vliegen:

• Zwangere > 36e week, < 1 week na bevalling
• Kind < 7 dg
• Instabiele angina pectoris
• Systolische bloeddruk >200 mmHg
• Recente psychiatrische ziekte
• Circulair gips
• Ernstige of acute besmettelijke ziekte
• Toegenomen hersendruk t.g.v. bloeding, hersenletsel of infectie
• Middenoor/bijholten ontstekingen
• Recente operatie of letsel m.n. buikletsel of buikchirurgie (gas!), aangezichtsletsel, oogletsel, hersenoperaties, inwendige oogoperaties
• Ernstige chronische luchtweg aandoeningen met ademnood in rust; klaplongFit-to-Fly document

Huisartsenpraktijk Spreij is gehuisvest in Oostvoorne.

© 2023 - Praktijkmiddelland.nl. Alle rechten voorbehouden.